Jak zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami?

Jak zostać pośred­nikiem w obro­cie nieru­chomoś­ci­ami po dereg­u­lacji? Czym zaj­muje się pośred­nik w obro­cie nieru­chomoś­ci­ami? Kto może zostać pośred­nikiem w obro­cie nieru­chomoś­ci­ami po dereg­u­lacji? Jakie wyma­gania trzeba spełnić żeby zostać pośred­nikiem w obro­cie nieru­chomoś­ci­ami? Ile zara­bia pośred­nik w obro­cie nieru­chomoś­ci­ami? Con­tinue reading…